Læringskonsulent

Diginst’s læringskonsulentvirksomhed arbejder ud fra et meget simpelt læringsbegreb, der bruges som det faststøbte fundament i en hver opbygning og implementering af læring:

“Ingen læring uden sociale relationer”

Læringskonsulentdelen af Diginst er i tæt samspil med den digitale del samt design- og innovationsdelen. For os er det vigtigt at koble læringsaspektet på så mange af de ting, man arbejder med omkring ens bruger og borgergruppe – og i den interne læring/kompetenceudvikling. Vi tager udgangspunkt i organisationens kultur/traditioner og i den kontekst der gør sig gældende for netop den pågældende institution, skole/SFO eller organisation. Læring er et meget teoretisk begreb, men i praksis er vores force at knytte læringsbegrebet til gældende praksis.

Vi ser læringsperspektivet sammenholdt med både den digitale del samt design og innovations området.

Vi har siden 2007 arbejdet med udvikling af læringsmiljøer i den danske grundskole – på både praktisk medarbejder niveau og på strategisk udviklingsniveau for både skole og kommune.

Venlig hilsen
Diginst.dk