Pædagogisk IT konsulent

It-verdenen og det teknologiske univers kører i den udviklingsmæssige overhalingsbane – med gaspedalen i bund.

Der sker hele tiden nye tiltag, der udvikles webportaler, App’s og andre teknologiske løsninger og hjælpemidler inden for stort set alle sektorer både i det offentlige og private.
Den helt store samfundsmæssige udfordring er at får medarbejdere, borgere og brugere til at få et meningsdannende ejerskab til de forskellige digitale løsninger.

Vores pædagogiske it konsulent, har sit fagprofessionelle udgangspunkt fra en pædagogfaglig uddannelse med it-overbygning og har mange års erfaringerne med af gribe digitale medier an på den pædagogiske måde og arbejder ud fra princippet

“Pædagogikken skal komme foran teknologien”

Det kan være alt fra kompetenceløft af medarbejderes dagligdagsbrug af digitale medier til implementering af ny teknologi i institutioner og organisationer. Vores spidskompetence er at hjælpe med at gøre de digitale medier forstålige for medarbejdere, borgere og brugere.

Eksempler på opgaver vores pædagogiske it konsulent kan bruges til:

Pædagogisk brug af iPad
Vi har stor erfaring og kendskab til pædagogisk brug af iPad. Både inden for de tekniske muligheder der ligger i brugen af iPad, men også inden for pædagogiske vinkler og redskaber, der kan sættes i spil, når man skal gøre brug af iPad i eksempelvis daginstitutioner og skoler.
Det kan være intromøder, hvor eventuelle fordele ulemper drøftes på ledelsesplan. Præsentationsmøder for personalegrupper eller deciderede workshops, hvor personalet får lov til at teste og afprøve.

Digitale medier
Hvilke digitale medier vil kunne gøre sig gældende i netop jeres institution/organisation ? En analyse af hvilke muligheder, der ligger inden for markedet af digitale medier i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer, der er i institutionen eller organisationen.

Digital Strategi
Der foreligger en national digital strategi  i Danmark, og alle landets kommuner har individuelle digitale strategier, ligeledes er folkeskoleområet i lang udstrækning blevet påduttet at udvikle lokale digitale strategier.
Daginstitutionsområdet og dagplejen er så småt begyndt at snuse til de digitale medier og seniorområdet arbejder med digitale medier indenfor både drift og velfærd.
Men hvad er en digital strategi uden en strategi for, hvordan man skaber ejerskab fra de ansattes, brugerne og borgernes side ? Man kan skrive nok så fine strategier, men bare fordi det hele står på skrift, er det ikke ensbetydende med strategien leves ud i yderste led – Vi hjælper med at give klarsyn og danne mening i forhold til institutionens digitale strategi.

Ikke to kunder er ens, og niveauet af it og brugen af digitale medier svinger meget også inden for samme sektor. Vi sætter en ære i at vejlede og guide jer i forhold til både digitale løsninger, men i stor grad også indenfor redskaber og muligheder til at få sat ansatte, brugere og borgere i spil og indgå i den digitale udvikling.

Vores baggrund er relationel og pædagogisk, selvom vi kan alle de fine fagord fra it-industrien, så formidler vi it på den pædagogiske og forstålige måde – med et hyggeligt glimt i øjet.

Venlig hilsen
Diginst.dk