Om siden

Bag konsulentvirksomheden Diginst ligger grundidéen om, det sjældent er brug for kun én gren af konsulentvirksomhed i forbindelse med løsning af en given udfordring.
Siden 2000 har konsulentvirksomheden bag Diginst udviklet sig målrettet inden for Design- og innovation, i 2009 kom grenen med den pædagogisk IT til og som en slags lim, der binder de to grene sammen ligger læringskonsulent virksomheden.

Fagprofessionelt bag siden ligger et udgangspunkt i pædagogisk uddannelse med diplom inden for ledelse. Diginst samarbejder med en bred vifte af fagprofessioner inden for design, pædagogik, undervisning, HR og marketing. Hvilket giver en alsidighed i løsningen af opgaver og udfordringer.

Diginst.dk har store erfaring og kendskab til både daginstitutionsområdet og ikke mindst folkeskoleområdet, hvor vi har leveret vores service med engagement, fokus på effekt, respekt og ikke mindst forståelig, meningsdannende konsulentvirksomhed, der efterlader de arbejdende personer på “gulvet” klædt på med brugbare redskaber og klar til at gøre en forskel fra første fløjt.
Vi har et gennemgående kendskab til, hvad der rører sig inden for daginstitutionsområdet og folkeskolen mht. tiltag og lovgivning – både på personalepolitisk- og driftmæssig side. Og vi er ikke som de centralt baserede konsulentvirksomheder forpligtiget til at tale ministeriets sag – men derimod upartiske og vores rådgivning tager sit udgangspunkt i den enkelte organisations kultur og traditioner.

Vores rådgivning og opgaveløsning har fokus på at meningsdanne i alle organisatoriske led og skabe en kultur for entreprenørskab voksende internt i organisationen. Vi har fokus på at levere et godt tilpasset produkt, der passer bedst muligt til netop den kontekst, der gør sig gældende for udfordringen i jeres organisation. Vi sætter en ære i at levere en rådgivning og et produkt sammen med et godt råd eller to, til hvordan man videre fremadrettet kan arbejde med udfordringen.

I vores opgaveløsning lægger vi for det første vægt på opgaven – dog lægger vi samtidig vægt på at give et inspirerende, venligt og måske provokerende modspil til det eksisterende.