Digitalt Kompetenceløft, Varde Kommune 2013

Diginst var i 2013 backup i et Digitalt kompetenceløft af dagplejere, daginstitutionspædagoger og ledelse i Varde Kommune, arrangeret af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Opgaven lød på at give de ansatte i hele kommunen inden for dagpleje og daginstitution et digitalt kompetenceløft, og klæde dem på til det pædagogiske arbejde med digitale medier ude i dagplejen eller i daginstitutionerne. Et af fokusområderne var brugen af iPad’s samt den pædagogiske tilgang til opgaven – det at pædagogikken kom foran teknologien.

Ledelserne var med inde over, da de skulle videreformidle engagementet og incitamentet til netop at opkvalificere den pædagogiske brug af digitale medier på området.