Center For Digital Pædagogik

Konsulentvirksomheden Diginst har siden 2013 været tilknyttet Center For Digital Pædagogik (cfdp.dk) i Århus som frivillig medarbejder.

cfdp
Vision
Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem pædagogisk brug af digitale medier.

Mission
Center for Digital Pædagogik tager ejerskab af begrebet Digital Pædagogik.
Som socioøkonomisk virksomhed hjælper CfDP fagfolk og organisationer med at indtænke
digitale aspekter i deres arbejde og kommunikation med/om sårbare børn og unge.

CfDP vægter et solidt element af brugerinddragelse samt transparens, mod og konsistens i arbejdet.
Med nysgerrighed, pålidelighed og åbenhed i alt fra økonomi til etik til software, arbejder CfDP for at inkludere
sårbare børn og unge ved til stadighed at evaluere, redefinere og forny metoder inden for digitalt, socialt arbejde i nye medier.

Værdier:
Brugerinddragelse

Innovation

Åbenhed

Mod

Faglighed