Gode APPs til læring, leg og fællesskab

Fællesoplæg for 250+ pædagoger fra daginstitution og indskoling på Dalum Landbrugsskole, maj måned 2015.

Oplægget på en times varighed var afsluttende indslag på konferencen “Børn som Digitale og Kreative producenter” ved Janus Publishing.
Konferencen havde fokus på børns digitale leg og læring. Digitale medier og værktøjer giver nye muligheder for at engagere og motivere børn og deres måder at lære og lege på.

Oplægget var en introduktion til en række pædagogiske læringsAPPs og -værktøjer, der gør børn til aktive producenter fremfor passive konsumenter.