visuel kommunikation

Når der skal dannes mening hos medarbejderne – på alle niveauer lige fra direktørgangen til den “menige” medarbejder på gulvet, er en grafisk facilitering så som det herunder viste eksempel indeholdende illustrativ visuel kommunikation med fokus inden for symbolik en resultatorienteret løsning med høj effekt af medarbejder inddragelse.

Mange gange er retorikken og skriften i referater, fremstillinger, noter og arbejdspapirer mv. skrevet eller fortalt på et så højt og “fint” niveau, medarbejderne ikke rigtigt forstår den reelle mening med mødet eller workshoppen. Hvis ikke man har medarbejderne med rent forståelsesmæssigt, kan det gå ud over effektiviteten og i sidste ende bundlinjen.
Resultatet er oftest et skrevet referat på virksomhedens intranet, eller en sjovt bygget figur i bøljepap og piberensere fra sidste måneds innovations workshop. Chancerne er store for, hverken medarbejderne på gulvet eller ledelsen på direktørgangen rent faktisk kan huske, hvad der er skrevet, eller hvad figuren symboliserer (måske har rengøringsdamen smidt den ud) – og hvad værre er for effekten. At de forskellige medarbejdergrupperinger ikke har forstået det nedskrevne på samme måder – eller forstået meningen overhovedet.

creativARMYknifeLILLE2

Der er mange forskellige måder at gribe den visuelle kommunikation an på. Herover er det udfærdiget som en Creativ ARMYknife (lommekniv), hvor der er et uendeligt antal af opgaveløsende værktøjer, der mirakuløst kan trækkes ud og bruges. Kun kreativiteten og fantasien hos virksomhedens medarbejderne sætter grænserne. Hvert værktøj relateres over i den fysiske og virkelige verden og kobles til virksomhedens drift for at give mening og for at give medarbejderne medindflydelse.

Alle og en hver kan finde en collage eller plakat og arbejde ud fra – vi har ekspertisen gennem 10 år med visuel kommunikation og uddannelse inden for den seneste ledelsesteori og ledelse af kreative medarbejdere. Visuel kommunikation læner sig direkte op af eksempelvis strategisk relationel ledelse.

Ønsker du/I at høre nærmere, så kontakt os på kontakt@diginst.dk for en uforpligtigende dialog med vores konsulent.

Herunder ses en illustration, der er ideel til dialog og kommunikation omkring trivsel. Der er utrolig mange indgangsvinkler til dialogen gemt i denne illustration.

trivsel-ost-lille