Gode APPs til læring, leg og fællesskab

Fællesoplæg for 250+ pædagoger fra daginstitution og indskoling på Dalum Landbrugsskole, maj måned 2015.

Oplægget på en times varighed var afsluttende indslag på konferencen “Børn som Digitale og Kreative producenter” ved Janus Publishing.
Konferencen havde fokus på børns digitale leg og læring. Digitale medier og værktøjer giver nye muligheder for at engagere og motivere børn og deres måder at lære og lege på.

Oplægget var en introduktion til en række pædagogiske læringsAPPs og -værktøjer, der gør børn til aktive producenter fremfor passive konsumenter.

Sider administreret af Diginst.dk

Diginst.dk ejer og/eller administrerer følgende hjemmesider på internettet.

SkoleKompasset.dk
En side, hvor man som daginstitution eller skole kan finde professionel hjælp til overleveringen mellem daginstitution og skole i forbindelse med nye og kommende børn.

IndskolingsAPPs.dk
En blog der beskriver og fagligt faciliterer APP’s og programmer til digitale medier for fagprofessionelle og forældre til børn i indskolingen samt daginstitution.

DesignCity.dk
Muligt webhotel til design, innovation og nytænkning som grundtanke i hele boligområder

Magicink.dk
Grafisk design og illustration – freelance illustrator både analogt og digitalt.

VamdrupSFO.dk
Hjemmeside for Vamdrup SFO i Kolding Kommune

Værd af vide – infoportal Vamdrup Skole
En informationsportal integreret i skolens personaleintra – formålet er “Keep it simple” og fokus er på visuel kommunikation

DenDigitaleSFO.dk
Diginst.dk ejer rettighederne til dette domænenavn

visuel kommunikation

Når der skal dannes mening hos medarbejderne – på alle niveauer lige fra direktørgangen til den “menige” medarbejder på gulvet, er en grafisk facilitering så som det herunder viste eksempel indeholdende illustrativ visuel kommunikation med fokus inden for symbolik en resultatorienteret løsning med høj effekt af medarbejder inddragelse.

Mange gange er retorikken og skriften i referater, fremstillinger, noter og arbejdspapirer mv. skrevet eller fortalt på et så højt og “fint” niveau, medarbejderne ikke rigtigt forstår den reelle mening med mødet eller workshoppen. Hvis ikke man har medarbejderne med rent forståelsesmæssigt, kan det gå ud over effektiviteten og i sidste ende bundlinjen.
Resultatet er oftest et skrevet referat på virksomhedens intranet, eller en sjovt bygget figur i bøljepap og piberensere fra sidste måneds innovations workshop. Chancerne er store for, hverken medarbejderne på gulvet eller ledelsen på direktørgangen rent faktisk kan huske, hvad der er skrevet, eller hvad figuren symboliserer (måske har rengøringsdamen smidt den ud) – og hvad værre er for effekten. At de forskellige medarbejdergrupperinger ikke har forstået det nedskrevne på samme måder – eller forstået meningen overhovedet.

creativARMYknifeLILLE2

Der er mange forskellige måder at gribe den visuelle kommunikation an på. Herover er det udfærdiget som en Creativ ARMYknife (lommekniv), hvor der er et uendeligt antal af opgaveløsende værktøjer, der mirakuløst kan trækkes ud og bruges. Kun kreativiteten og fantasien hos virksomhedens medarbejderne sætter grænserne. Hvert værktøj relateres over i den fysiske og virkelige verden og kobles til virksomhedens drift for at give mening og for at give medarbejderne medindflydelse.

Alle og en hver kan finde en collage eller plakat og arbejde ud fra – vi har ekspertisen gennem 10 år med visuel kommunikation og uddannelse inden for den seneste ledelsesteori og ledelse af kreative medarbejdere. Visuel kommunikation læner sig direkte op af eksempelvis strategisk relationel ledelse.

Ønsker du/I at høre nærmere, så kontakt os på kontakt@diginst.dk for en uforpligtigende dialog med vores konsulent.

Herunder ses en illustration, der er ideel til dialog og kommunikation omkring trivsel. Der er utrolig mange indgangsvinkler til dialogen gemt i denne illustration.

trivsel-ost-lille

 

Digitale Toolbox

digitaletoolbox

Diginst står bag udviklingen af “Den Digitale Toolbox”

Den Digitale Toolbox er et årligt abonnement på know-how, tips & tricks, visuelle modeller/vejledninger og vidensdeling samt meget, meget mere i forhold til læring og pædagogisk brug af digitale medier med børn og unge fra 2 til 16 år.

 

Reformen gjort simpel

Efter sommerferien tager den danske folkeskole hul på skoleåret 2014/15 og hermed også startskuddet på den nye folkeskolereform.

Der er sagt meget, skrevet meget, spekuleret meget, brokket meget, jublet meget og brugt i oceaner af energi på tankerne om og arbejdet med den kommende reform. En reform der om end meget andet har skabt megen røre i andedammen – en andedam, der i mange år har praktiseret “havblik”

Dette indlæg vil ikke dykke ned i suppen og hive de populære teoretikere som James Nottingham’s “Cooperative Learning” og “Nøglen til læring”, Morten Christensens og Anders Senecas “Kend din kerneopgave”, Poul Rask Nielsen “Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagoger” eller Stephen Covey’s klassisker “7 Gode vaner” frem – selv om disse ellers udemærkede bøger til hver en tid, vil give aktørerne i reformen et solidt og velfunderet udgangspunkt til deres opgaveløsning i den nye folkeskole. En folkeskole med fokus på tværfaglig læring og med én hovedaktør i centrum… Barnet ! Folkeskolereformen ser ikke dagens lys for at optimere og effektivisere lærernes eller pædagogernes daglige arbejde – nej, den har til formål at optimere læringen hos det enkelte barn.

Med det lynnedslag i en mediedebat, der har haft fokus på de professionelle voksne og ikke kerneopgaven. Vil jeg sætte en relativ enkel illustration i spil, der i sin simpelthen forklarer hvad det er, de professionelle voksnes arbejde går ud på, når nu reformen træder i kraft til august 2014.

pil-flat

Målet er et klart tydeligt læringsmål med barnet i centrum. Målet skal rammes med lærerfagligehd og pædagogfaglighed. Målskiven skal ses som en form for metafor for planlægning og pilene med fagligheden skal ses som en form for metafor for forberedelse. Jo større og mere fyldestgørende planlægning teamet gør sig om de målorienterede læringsforløb – jo større bliver målskiven. Jo større målskive, jo lettere er det at ramme målet. Jo mere mangelfuld og fagligt ensidig planlægning, jo mindre en målskive – og med en mindre målskive er chancen for at ramme forbi mål større. Jo mere målrettet og fagligt velfunderet forberedt, jo større træfsikkerhed er der i affyringen af “pilen” – man skal forstille sig forberedelsen som kvaliteten af pilen og kraften i selv skuddet.

Men god faglig forberedelse kan man ramme selv det mindste mål – og omvendt kan god solid tværfaglig planlægning reducere behovet for minutiøs lang forberedelse. Det ene kan selvfølgelig ikke udelukke (eller undvære) det andet.

Resultatet udebliver dog ikke = God tværfaglig planlægning med barnets læring i centrum kombineret med god kraft, fokus og målrettethed i forberedelsen giver det bedste resultat og den største effekt.

Digitalt Kompetenceløft, Varde Kommune 2013

Diginst var i 2013 backup i et Digitalt kompetenceløft af dagplejere, daginstitutionspædagoger og ledelse i Varde Kommune, arrangeret af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Opgaven lød på at give de ansatte i hele kommunen inden for dagpleje og daginstitution et digitalt kompetenceløft, og klæde dem på til det pædagogiske arbejde med digitale medier ude i dagplejen eller i daginstitutionerne. Et af fokusområderne var brugen af iPad’s samt den pædagogiske tilgang til opgaven – det at pædagogikken kom foran teknologien.

Ledelserne var med inde over, da de skulle videreformidle engagementet og incitamentet til netop at opkvalificere den pædagogiske brug af digitale medier på området.

Center For Digital Pædagogik

Konsulentvirksomheden Diginst har siden 2013 været tilknyttet Center For Digital Pædagogik (cfdp.dk) i Århus som frivillig medarbejder.

cfdp
Vision
Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem pædagogisk brug af digitale medier.

Mission
Center for Digital Pædagogik tager ejerskab af begrebet Digital Pædagogik.
Som socioøkonomisk virksomhed hjælper CfDP fagfolk og organisationer med at indtænke
digitale aspekter i deres arbejde og kommunikation med/om sårbare børn og unge.

CfDP vægter et solidt element af brugerinddragelse samt transparens, mod og konsistens i arbejdet.
Med nysgerrighed, pålidelighed og åbenhed i alt fra økonomi til etik til software, arbejder CfDP for at inkludere
sårbare børn og unge ved til stadighed at evaluere, redefinere og forny metoder inden for digitalt, socialt arbejde i nye medier.

Værdier:
Brugerinddragelse

Innovation

Åbenhed

Mod

Faglighed

indskolingsAPPs.dk

Diginst.dk står bag udviklingen, etablering og vedligehold af bloggen:
indskolingsapps

Idéen med bloggen indskolingsAPPs.dk er at udbrede et mere fagligt funderet og faciliteret udbud af professionelt afprøvede App’s og programmer til børns, pædagogers, læreres (og forældres) brug af fortrinsvis iPad og PC i forbindelse med børnenes læring og udvikling inden for multimedie.

Sidens maskot er den altlærende iUgle, der i børnevenlige illustrationer hjælper brugerne gennem siden.

ddsugle